XVIII TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

1 czerwca podczas rodzinnego festynu w naszej szkole nastąpiła inauguracja tygodnia czytania dzieciom. Rozpoczęła je p.   E. Strublewska   żona zawodnika KS Stal Grudziądz. Następnie przez kolejne dni dzieci słuchały bajki czytane przez p. A. Abramek – sołtysa wsi Plemięta,  p. M. Bachanek, p. dyrektor I. Węcławską, ks. M. Wysieckiego i p. M. Grabowską. Dzieci w skupieniu słuchały czytanych tekstów, odpowiadały na pytania i wykonywały różne zadania.