Wolontariat Szkolnego Koła Caritas

Szkolne Koło Caritas działające w naszej szkole 14 października we wspołpracy z Caritas ogólnopolskim i parafii Okonin przeprowadziło zbiórkę w ramach fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zebrane środki pieniężne przesłane zostały do centrali Caritas, gdzie będą przeznaczone na pomoc w kształceniu młodzieży niezamożnej z terenów wiejskich.

28 października 2018 r. uczniowie prowadzili zbiórkę pieniężną na cele misyjne. Zebrane środki przesłane zostały misjonarzom, którzy przeznaczą je na pomoc medyczną.

Pod koniec października dzieci ze SKC wykonały wiązanki na Dzień Zmarłych. Zaniesione one zostały na te groby, o których już nikt nie pamięta na cmentarzach poewangelickim w Nicwałdzie, cmentarzu przykościelnym w Okoninie oraz cmentarzu parafialnym w Okoninie.

                                                                                          Dorota Kruszczyńska