80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ „DZIŚ IDĘ WALCZYĆ MAMO”

Miesiąc wrzesień w tym roku jest wyjątkowy w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. I my włączyliśmy się w obchody tej rocznicy oddając pamięć i cześć obrońcom naszej Ojczyzny. 9 września w kościele w Okoninie odbyła się w tej intencji uroczysta Msza Święta. Podczas liturgicznego spotkania modliliśmy się za ofiary wojny, wdzięczni za ofiarę ich życia oraz prosiliśmy o pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie. Rocznicowe obchody miały wyjątkowo uroczysty i podniosły charakter . W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe z obu szkół parafii Okonin – Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach i Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Nicwałdzie. Po Mszy świętej wysłuchaliśmy wykładu Pana dr Roberta Zadury i obejrzeliśmy prezentację na temat tamtych wojennych lat, ze wskazaniem ofiary życia bł. ks. S. W. Frelichowskiego. Wywarło to na obecnych wielkie wrażenie. Wraz z Panią Dyrektor Justyną Świdzicką po Mszy Świętej uczestniczyliśmy w braterskim spotkaniu w plebanijnym ogrodzie.

                                                                   Dorota Kruszczyńska