„SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Dnia 20 września br. nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji „Sprzątanie świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy.” Dzieci i nauczyciele zaopatrzeni w rękawiczki i w worki do śmieci udali się w wyznaczone wcześniej miejsca, aby je posprzątać. Następnie wrócili do szkoły z zebranymi odpadami. Po ilości zebranych śmieci można wysnuć wniosek, że zwiększyła się świadomość społeczności.

Powyższa akcja stała się okazją do przypomnienia uczniom, jak istotne jest dbanie o środowisko.