REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA – WAŻNY KOMUNIKAT

UWAGA!!!

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I KL. I

Prosimy, aby Rodzice przesyłali dane dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania), które chcą zapisać do przedszkola bądź klasy pierwszej na adres mailowy szkoły: spplemieta@op.pl.

Ta forma rekrutacji będzie trwała do odwołania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach informuje
o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego będzie się odbywała w dniach
od 2 marca do 31 marca 2020 roku.

Dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażają wolę kontynuowania edukacji  przedszkolnej dziecka w naszej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji, w terminie do dnia 31 marca 2020 roku. Deklarację należy złożyć u wychowawczyni oddziału przedszkolnego.

Wnioski dla rodziców nowych dzieci, które chcą uczęszczać do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Plemiętach w roku szkolnym 2020/2021, będą do pobrania od dnia 2 marca 2020 roku.

Rekrutacja do szkoły podstawowej będzie się odbywała w dniach
od 18 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

O przyjęciu do oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowe decyduje nie kolejność zgłoszeń, a wyłącznie kryteria ustawowe:
 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.)

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ

Oddział przedszkolny:
– deklaracja kontynuacji edukacji
– oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
– oświadczenie o wielodzietności rodziny
– wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Klasa I
– oświadczenie o miejscu zamieszkania
-zgłoszenie dziecka do szkoły

Załączniki do pobrania: