POŻEGNANIE ŻŁÓBKA

W niedzielę 26 stycznia 2020 r. odbyła się w nasze Szkole uroczystość Pożegnania Żłóbka połączone z noworocznym kolędowaniem pokoleń. Społeczność szkolna, lokalna oraz zaproszeni goście po raz ostatni w tym roku spędzili czas w bożonarodzeniowej atmosferze.  Przybyłych przywitała Pani Dyrektor Justyna Świdzicka i ks. proboszcz Marek Wysiecki. W podniosłej atmosferze pożegnaliśmy tegoroczny żłóbek oglądając sztukę w wykonaniu naszego Teatru Dziecięcego “Dziewczynka z zapałkami”. Po przedstawieniu słowa do młodych aktorów i wszystkich gości skierowała przybyła na naszą uroczystość Pani Wicekurator Maria Mazurkiewicz. Po raz kolejny jej słowa  pełne podziwu  dla występu dzieci są motywacją i zachętą do jeszcze większego zaangażowania się i pracy nad następnymi przedstawieniami. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd i gościną przy stołach przygotowanych przez rodziców dzieci.

                                                                             Dorota Kruszczyńska