TEATR DZIECIĘCY W WĄBRZEŹNIE

Dnia 19 lutego 2020 r. Teatr Dziecięcy działający w Szkole Podstawowej w Plemiętach wystąpił w Domu Kultury w Wąbrzeźnie. Występ odbył się w szczgólnym czasie, w którym przypominamy sobie i obchodzimy pamiątkę powrotu okupowanych przez zaborców ziem do Polski. Uczniowie z Teatru zaprezentowali sztukę “Pisk Białego Orła”. Odbyły się dwa występy. Jeden dla uczniów ze szkoły nr 2 oraz szkoły z Zielenia, drugi dla uczniów ze szkoły nr 3. Sztukę obejrzało łącznie prawie 800 widzów. Zaprezentowanie sztuki było dla wszystkich niezwykłą lekcją historii. Młodzi aktorzy włożyli w ten występ wszystkie swoje możliwości i zdolności ukazując historię naszej Ojczyzny. Publiczność odbierała przekaz historii, który nie był łatwy dla naszego Narodu i kosztował wiele poświęceń i ofiar, ale  zakończył się radością z wywalczonej wolności i odzyskaniem niepodległości. Występ przez odbiorców został nagrodzony gromkimi brawami. Mamy nadzieję , że dzięki temu niezwykłemu teatralnemu spotkaniu wsyscy, nie tylko poznali czym jest miłość do Ojczyzny , ale przede wszystkim będą mieli otwarte serca na wprowadzanie w życie tej miłości każdego dnia.

                                                                               Dorota Kruszczyńska