Akcja Narodowe Czytanie

Po raz kolejny nasi Uczniowie wzięli udział w akcji Narodowego Czytania. Wydarzenie zainaugurowała Pani Dyrektor mgr Dorota Kruszczyńska, która przywitała obecnych w sali uczniów i nauczycieli. W tym roku czytaną lekturą były „Ballady i romanse” wybitnego poety epoki romantyzmu-Adama Mickiewicza. Uczniowie kl. VIII w niezwykłej scenerii przeczytali wybrane utwory z cyklu „Ballady i romanse” wcielając się w role. Słuchacze – Uczniowie i Nauczyciele zostali „przeniesieni” do romantycznego świata pełnego tajemnic
i wzbudzającego wiele emocji.
Akcja Narodowe Czytanie miała na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz rozpowszechnianie znajomości literatury polskiej.