Gratulacje “młodym strażakom”

Gratuluję ” młodym strażakom” uczniom naszej szkoły Oldze Abramek, Weronice Nowaczek,Zosi Wiater, Adrianowi Stolp, Vanessie John, Konradowi Pakuszewskiemu , Kamilowi Rachwalskiemu i byłemu uczniowi Pawłowi Gòrskiemu zdobycia PIERWSZEGO MIEJSCA w gminnych zawodach sportowo- pożarniczych. Brawo !!! Brawo !!!!Brawo !!!!! Dziękuję PANOM STRAŻAKOM , którzy was tak pięknie wyćwiczyli. BRAWO STRAŻACY Z PLEMIĄT-dyr. Dorota Kruszczyńska z całą społecznością szkolną i nie tylko