Ogólnopolski Dzień Sprzątania Świata

Dzisiejszy dzień to także obchody bardzo ważnego wydarzenia – Dnia sprzątania świata Jest to niezwykła lekcja dbania o naszą przyrodę i rozwijania postaw ekologicznych wśród dzieci Młodsze dzieci wybrały się na spacer w okolice szkoły, natomiast starsze dzieci zaoferowały swoją pomoc i zajęły się porządkowaniem terenu szkoły  .