Przygotowania wiązanek

W sobotę 28.10 uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas spotkali się w szkole aby przygotować wiązanki na groby. Jak każdego roku tak i w tym wiązanki zostaną złożone przed dniem Wszystkich Świętych na mogiłach , o których nikt nie pamięta. Dziękuję Wam uczniowie za waszą pracę , ale przede wszystkim za serce , którym się dzielicie działając w Szkolnym Kole Caritas. dyr Dorota K.