Egzamin ósmoklasistów

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Drodzy Ósmoklasiści! Praed Wami niezwykle ważny moment egszamin ósmoklasisty, który sprawdzi Wasza wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki w szzkole podstawowej. Zyczymy, aby uzyskane wyniki, poswoliły Wam kontynuować naukę w wybranej sakole ponadpodstawowej, a tym samym abyście mogli rozwijać swoją wiedzę i pasje. Powodzenia! Dyrektor Grono Pedagogiczne”