REKRUTACJA 2023/2024

REKRUTACJA – WAŻNY KOMUNIKAT

UWAGA!!!

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I KL. I

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach informuje
o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego – rocznik 2017, 2018, 2019, 2020

będzie się odbywała w dniach
od 01.03.2023r. – 31.03.2023r
.

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej – rocznik 2016 – będzie się odbywała w dniach
od 21.03.2023 do 07.04. 2023 roku.

Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej, bądź są do odebrania w sekretariacie szkoły. 

Wypełnione dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły.

O przyjęciu do oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowe decyduje nie kolejność zgłoszeń, a wyłącznie kryteria ustawowe:
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.
)

W sprawie rekrutacji prosimy kontaktować się z panią D. Kruszczyńską:

mailowo: krudor1@interia.pl lub telefonicznie pod numerem:  603 170 881.

DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY LUB W GABINECIE DYREKTORA SZKOŁY

Oddział przedszkolny:
– deklaracja kontynuacji edukacji
– oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
– oświadczenie o wielodzietności rodziny
– wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Klasa I
– oświadczenie o miejscu zamieszkania
-zgłoszenie dziecka do szkoły

Załączniki do pobrania: