REKRUTACJA 2021/2022

REKRUTACJA – WAŻNY KOMUNIKAT

UWAGA!!!

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I KL. I

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach informuje
o rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego – rocznik 2015, 2016, 2017, 2018

będzie się odbywała w dniach
od 0
1.03.2021r. – 31.03.2021r.

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej – rocznik 2014 – będzie się odbywała w dniach
od 18.03.2021 do 09.04. 2021 roku.

Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej, bądź są do odebrania w sekretariacie szkoły. 

Wypełnione dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły.

O przyjęciu do oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowe decyduje nie kolejność zgłoszeń, a wyłącznie kryteria ustawowe:
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.
)

W sprawie rekrutacji prosimy kontaktować się z panią D. Kruszczyńską:

mailowo: dorkruszczynska@wp.pl lub telefonicznie pod numerem:  603 170 881.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ

Oddział przedszkolny:
– deklaracja kontynuacji edukacji
– oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
– oświadczenie o wielodzietności rodziny
– wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Klasa I
– oświadczenie o miejscu zamieszkania
-zgłoszenie dziecka do szkoły

Załączniki do pobrania: