Kontakt

Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach

Plemięta 19

tel. 56 – 46-84-785

e – mail: spplemieta@op.pl


MAPA DOJAZDU


DYREKTOR

mgr Dorota Kruszczyńska – przyjmuje interesantów codziennie

PEDAGOG SZKOLNY

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Dorota Kruszczyńska – przyjmuje interesantów codziennie

PIELĘGNIARKA

Alicja Nasieniewska –  co dwa tygodnie we wtorek godz. 8:30 – 12.00


ORGAN NADZORUJĄCY

GMINA GRUTA

GRUTA 244, 86-330 MEŁNO

NIP: 8762443622

TEL. 56 46 83 118

Biuletyn Urzędu Gminy Gruta