Kadra Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna

 • mgr Aleksandrowicz Anna – j. polski
 • mgr Dryszczyk Barbara – matematyka, informatyka
 • mgr Drzewoszewska Marlena – nauczyciel wspomagający
 • mgr Giemza Katarzyna – oddział przedszkolny
 • mgr inż. Kaczmarek  Witold– fizyka, biologia
 • mgr Kmiecik Marta – pedagog szkolny
 • mgr Kopczyńska Nadiia – j. angielski
 • mgr Kręcisz Anna – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Kruszczyńska Dorota – historia, edukacja wczesnoszkolna, religia, rewalidacja
 • mgr Mrozińska Hanna– przyroda, geografia, muzyka, plastyka, technika, biblioteka
 • mgr Piwowarski Tomasz – wiedza o społeczeństwie
 • mgr inż. Różańska Joanna– chemia
 • mgr Sprawska Katarzyna – edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Ślusarczyk Magdalena – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
 • mgr Śródka Janina – j. niemiecki
 • mgr Tomczyk Anna – rewalidacja
 • mgr ks. Wysiecki Marek – religia