Zajęcia w szkole

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Rok szkolny 2019/2020

 

Lp. Nauczyciel Nazwa zajęć Kiedy będą się odbywały
1. Aleksandrowicz Anna zajęcia dyd. – wyr. z języka polskiego dla klasy IV czwartek 8.15 – 8.40

piątek 8.15 – 8.40

2. Barra Karol ——– ——–
3. Dryszczyk Barbara zaj. dyd. – wyr. z matematyki kl.IV – V, kl. VI – VII ( co 2 tyg.) piątek 8.00 – 8.35
4. Drzewoszewska Marlena kółko plastyczne poniedziałek 8.40 –9.25
5. Giemza Katarzyna zajęcia wspomagające rozwój motoryki małej i dużej dla dzieci 3 – 4 letnich wtorek 8.30 – 9.30
6. Kaczmarek Witold kółko przyrodnicze poniedziałek 14.55 –15.40
7. Kmiecik Marta ——– ——–
8. Kopczyńska Nadiia kółko z języka angielskiego czwartek 8.40 –9.25
9. Kręcisz Anna kółko przyrodnicze kl. I poniedziałek 13.15 –14.00
10. Kruszczyńska Dorota Teatr Dziecięcy / Szkolne Koło Caritas wtorek 14.00 – 15.40

wg potrzeb soboty

11. Mrozińska Hanna Zespół wokalno – taneczny Papugi wg potrzeb soboty
12. Piwowarski Tomasz ——– ——–
13. Różańska Joanna ——– ——–
14. Sprawska Katarzyna ——– ——–
15. Ślusarczyk Magdalena zajęcia wyrównawcze poniedziałek 13.15 –14.00
16. Śródka Janina ——– ——–
17. Świdzicka Justyna zaj. do egzaminu od listopada
18. Tomczyk Anna ——– ——–
19. Ks. Wysiecki Marek Teatr Dziecięcy / Szkolne Koło Caritas wtorek 14.00 – 15.40

wg potrzeb soboty