Akcja Rodacy Bohaterom

Nasza szkoła wzorem ubiegłego roku przystąpiła do akcji „Rodacy Bohaterom”. Jej celem jest niesienie pomocy kombatantom, naszym rodakom zamieszkującym m.in. Białoruś. Są to osoby, które kiedyś narażały życie dla naszej Ojczyzny, a dziś przyszło im żyć w biedzie i zapomnieniu. W związku z tym prosimy Państwa o wsparcie. Zbieramy do 8 grudnia żywność długoterminową i znicze (białe i czerwone).
Dary można przekazywać wychowawcom klas lub składać bezpośredni w pokoju nauczycielskim.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „OORA-NMN PARO RODACY BOHATEROM WESPRZYJ BOHATERÓW w POLSCE NA KRESACH ZBIERAMY FUNDUSZE NA: PACZKI PAMIĘCI POMOC POLAKOM NA BIAŁORUSI TRANSPORT DARÓW RENOWACJE MIEJSC PAMIĘCI WESPRZYJ POLSKICH BOHATERÓW,”