Wizyta na Targach Edukacyjnych

Starsi uczniowie na XV Ogólnomiejskich Targach Edukacyjnych Szkół Ponadpodstawowych w Grudziądzu.
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, trampolina i tekst Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst „niczych im. WladyslawaGrabskiego Władyslawa Grabskiego wGrudziadzu dzu TRONACKIE TECHNIK HODOWCA KO NOW OŚĆ! SZKOLA BRANZOWA STOPNIA: roniki Zutad wasey 0 nadtialep f Ho!”